Zákal kapalin

Zákal kapalin je definován empiricky v souladu s vizuálním pozorováním a historickou zkušeností. I v současnosti se stanovení (měření) zákalu zvláště důležitých kapalin, jako např. vody, vymezuje normou. Bez zákalu je taková kapalina, kterou prochází světelné paprsky bez patrného rozptylu. Naopak, zakalená kapalina je taková, kterou prochází světelné paprsky za vzniku rozptylu vyvolaného přítomností přítomných částic. Rozptyl světelných paprsků se projevuje sníženou viditelností předmětů pozorovaných vrstvou kapaliny, přičemž viditelnost předmětů klesá se zvyšujícím se zákalem. Praktickým důsledkem tohoto jevu je rozmazání obrysů předmětů doprovázené případně i zkreslením barvy při jejich pozorování přes zakalené prostředí. Pro vysoké zákaly pak dochází k silnému útlumu světla, při němž se ztrácí jakákoliv obrazová informace. Rozptyl a absorpce světla v plynech, kapalinách či pevných látkách včetně jejich směsí, určují základní optické vlastnosti látek. Zrakové vnímání absorpce viditelného světla nazýváme barvou a zrakové vímání rozptylu světla zákalem. Na základě vizuálního pozorování lze jednoduše stanovit zákal těmito subjektivními způsoby.

Látky, které mohou být kalné

V přírodě se nejčastěji vyskytují kalné kapaliny méně pak plyny a pevné látky. Nejedná se vesměs o čistá skupenství ale o skupenské směsi. Mezi nejznámější patří: Disperze (koloidy,soly)- nerozpuštěné či částečně rozpuštěné anorganické i organické částice v čistých kapalinách či rozpouštědlech

Emulse (gely) - nerozpuštěné "emulgované" částice jedné kapaliny v kapalině druhé
Aerosoly - kapalné částice rozptýlené v plynech
Dýmy - tuhé částice rozptýlené v plynech
Pěny - plynné částice v kapalinách aj.

Mezi životně důležité patří různé druhy buněk dispergovaných v kapalinách či makromolekulární disperze jako např. bílkovinné soustavy. Bílkoviny v koloidních soustavách byly rovněž kolébkou života. Systematickým popisem různých druhů zvláště kapalných disperzí se zabývá koloidní fyzika a chemie. Jednotlivé fáze disperzí můžeme oddělit řadou fyzikálních i chemických postupů jako např. filtrací, ale též osmózou, dialýzou či adsorpcí atp.