Příspěvek k praktické výuce zákalu kapalin

Nejjednodušší semikvantitativní způsoby stanovení zákalu pro laiky.

Objektivní způsoby měření zákalu pro studenty.

Objektivní způsoby měření zákalu pro pracovníky laboratoří.