banner

Miroslav Pospíšil

úvodní stránka flag/fag         kontakty


CURICULUM VITAE

MFF_UK

ZÁJMY

ODKAZY

ZÁJMY

Členství:

Česká společnost pro výzkum a využití jílů
Česká a Slovenská Krystalografická společnost

Zájmy týkající se výzkumu:

  • Jíly, nejvhodnější křemíková hlína pro všechno!
  • Vývoj nových nanokompozitních materiálů na bázi polymer/jíl
  • Zkoumání nových optických materiálů vzniklých interkalací vrstevnatých jílů
  • Popis a zkoumání energetických molekul
  • Molekulární mechanika a klasická molekulární dynamika
  • Strukturní studie neuspořádaných vrstevnatých struktur s využitím kombinace metod molekulárních simulací, rtg. difrakce, vibrační spektroskopie a dalších.


© pospisilovi.net 2020 | webmaster: miroslav pospíšil | admin | designed